MENUZOEKEN

07 - Ouders en school

Ouders en school werken samen aan de opvoeding en ontwikkeling van een kind. Een goed contact tussen school en ouders vinden we daarom zeer belangrijk. Om dat contact te bevorderen zijn er ouderavonden, nieuwsbrieven, huisbezoeken en inloopmiddagen. Daarnaast zijn ouders vertegenwoordigd in de ouderraad, de medezeggenschapsraad en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.

Onze school is een streekschool. Ouders wonen vaak niet dicht in de buurt. Toch hopen we dat ouders, naast alle georganiseerde contacten, ook regelmatig zomaar de school in lopen.

Sorteren op:
TitelDatumPopulariteitActiefReacties
Wat de school van ouders verwacht Wat de school van ouders verwacht Lees meer »
Aanmelding en kennismaking Aanmelding en kennismaking Lees meer »
Ouderavonden Ouderavonden Lees meer »
Oudergesprekken als ouders gescheiden zijn Oudergesprekken als ouders gescheiden zijn Lees meer »
Inloopmiddagen Inloopmiddagen Lees meer »
De nieuwsbrief De nieuwsbrief Lees meer »
De website De website Lees meer »
Ouderraad Ouderraad Lees meer »
Klassenouders en ouderhulp Klassenouders en ouderhulp Lees meer »
Medezeggenschapsraad en gemeenschappelijke medezeggenschapsraad Medezeggenschapsraad en gemeenschappelijke medezeggenschapsraad Lees meer »
Schorsing en verwijdering Schorsing en verwijdering Lees meer »
Schorsing Schorsing Lees meer »
Verwijdering Verwijdering Lees meer »
Leerlinggegevens Leerlinggegevens Lees meer »
Gebruik van beeldopnames Gebruik van beeldopnames Lees meer »