MENUZOEKEN

Ruimte voor talent!


De Horizon is een school voor speciaal basisonderwijs waar kinderen de kans krijgen zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Om dat te bereiken zoeken we aansluiting bij de individuele talenten van het kind. We doen dit door ruimte te bieden voor verschillende manieren van leren in een inspirerende leeromgeving die het zelfvertrouwen laat groeien. Sleutelwoorden binnen ons onderwijs zijn: afstemmen, samenwerken, vertrouwen, competentie en autonomie. 
Lees hier meer over onze school …

Tijdlijn

Brief over de verlenging

Beste ouders en verzorgers,

U heeft per mail een brief van ons gekregen over de verlenging van de schoolsluiting. Deze week komt nog verdere informatie. Kijk dus in uw mailbox.

Voedselbank actie

Wat hebben we veel opgehaald voor de voedselbank! Iedereen super bedankt!!!!

Extra kleutergroep

Na de kerstvakantie starten we een nieuwe kleutergroep 1. Het aantal kleuters neemt nog steeds toe. Jeanette Dommerholt en Lian Groten nemen deze groep jongste kleuters onder hun hoede.

Sinterklaasfeest!

Een feest waar altijd iets mis lijkt te gaan, maar het gelukkig altijd weer goed komt!

Meer tijdlijn berichten

Kalender

29 - 01
Rapporten en verslagen mee
03 - 02
Oud papier
09 - 02
Oudergesprekken
11 - 02
Oudergesprekken
19 - 02
Nieuwsbrief
Ga naar de kalender

Nieuwe leerling?

Het kan zijn dat u meer wilt weten over de Horizon, omdat u wilt nagaan of onze school een geschikte school is voor uw kind.
Deze website geeft wel veel informatie, maar een rondleiding door de school, de sfeer proeven en een persoonlijk gesprek geven een veel beter beeld van de school.

U bent van harte welkom om de school te komen bekijken. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de school.

Meer informatie over de toelating en aanmelding op onze school vindt u onder onderstaande button.

meer informatie