MENUZOEKEN

Ruimte voor talent!

De Horizon is een school voor speciaal basisonderwijs waar kinderen de kans krijgen zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Om dat te bereiken zoeken we aansluiting bij de individuele talenten van het kind. We doen dit door ruimte te bieden voor verschillende manieren van leren in een inspirerende leeromgeving die het zelfvertrouwen laat groeien. Sleutelwoorden binnen ons onderwijs zijn: afstemmen, samenwerken, vertrouwen, competentie en autonomie. 
Lees hier meer over onze school …

Tijdlijn

Kertstgroet uitdelen.

Vanmiddag ging juf Rina, na de kerstviering, met een paar kinderen naar het Hofstedehuis. We brachten er kaarten die gemaakt zijn door de leerlingen van onze school. We mochten de kaarten persoonlijk overhandigen aan de mensen die er wonen.

Op deze manier willen we als kinderen ook denken aan de ouderen in onze gemeente en iedereen een fijne kerst wensen.

Ook werden de andere verzorgingshuizen en het hospice bezocht door kinderen met juffen.

De surprisetentoonstelling van M1-M2-B1-B2
Sinterklaas-tijd

Wat een heerlijke tijd… Sinterklaas! Het ruikt de hele dag naar vers gebakken pepernoten, er wordt geknutseld, gerekend en er worden rijmen gemaakt, verhalen geschreven en opgeruimd als de rommelpiet is geweest.

Kunst in de school

Kunstwerken vallen misschien niet direct op als u er langsloopt, maar geven zoveel kleur aan de dagelijkse loop door de gang. Dit jaar verzorgen groepen om de beurt de kunst op plekken in de school.

Meer tijdlijn berichten

Kalender

05 - 04
Schoolvoetbal B1 - B2
05 - 04
Oud papier inzameling
07 - 04
10 - 04
Goede vrijdag en Pasen
11 - 04
Studiedag
12 - 04
Schoolvoetbal B1-B2
Ga naar de kalender

Nieuwe leerling?

Het kan zijn dat u meer wilt weten over de Horizon, omdat u wilt nagaan of onze school een geschikte school is voor uw kind.
Deze website geeft wel veel informatie, maar een rondleiding door de school, de sfeer proeven en een persoonlijk gesprek geven een veel beter beeld van de school.

U bent van harte welkom om de school te komen bekijken. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de school.

Meer informatie over de toelating en aanmelding op onze school vindt u onder onderstaande button.

meer informatie