-->
MENUZOEKEN

Ruimte voor talent!

De Horizon is een school voor speciaal basisonderwijs waar kinderen de kans krijgen zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Om dat te bereiken zoeken we aansluiting bij de individuele talenten van het kind. We doen dit door ruimte te bieden voor verschillende manieren van leren in een inspirerende leeromgeving die het zelfvertrouwen laat groeien. Sleutelwoorden binnen ons onderwijs zijn: afstemmen, samenwerken, vertrouwen, competentie en autonomie. 
Lees hier meer over onze school …

Tijdlijn

Surprise tentoonstelling

De surprise staan klaar om bewonderd te worden. Wat een kunstwerken zijn het weer dit jaar!

Koffieochtend

Een groepje ouders had vandaag een eerste koffieochtend.

Meepraten over wat er speelt op school.

Dank je wel voor jullie tijd en input!

Inloopochtend

Vandaag hadden we een inloopochtend. Ouders mochten een kijkje nemen in de klas van hun zoon of dochter. Eerst in de stamgroep en daarna in de niveaugroep.


Techniek

Een vliegtuigje maken van hout. Sjabloon tekenen, uitzagen en lijmen.

Meer tijdlijn berichten

Kalender

26 - 06
Studiedag. Alle leerlingen zijn vrij.
03 - 07
Oud papier
05 - 07
Rapporten en OPP mee
09 - 07
Oudergesprekken
11 - 07
Oudergesprekken
Ga naar de kalender

Nieuwe leerling?

Het kan zijn dat u meer wilt weten over de Horizon, omdat u wilt nagaan of onze school een geschikte school is voor uw kind.
Deze website geeft wel veel informatie, maar een rondleiding door de school, de sfeer proeven en een persoonlijk gesprek geven een veel beter beeld van de school.

U bent van harte welkom om de school te komen bekijken. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de school.

Meer informatie over de toelating en aanmelding op onze school vindt u onder onderstaande button.

meer informatie