MENUZOEKEN

Ruimte voor talent!


De Horizon is een school voor speciaal basisonderwijs waar kinderen de kans krijgen zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Om dat te bereiken zoeken we aansluiting bij de individuele talenten van het kind. We doen dit door ruimte te bieden voor verschillende manieren van leren in een inspirerende leeromgeving die het zelfvertrouwen laat groeien. Sleutelwoorden binnen ons onderwijs zijn: afstemmen, samenwerken, vertrouwen, competentie en autonomie. 
Lees hier meer over onze school …

Tijdlijn

Schoolreisje volgende week dinsdag

Volgende week dinsdag is het zover, dan gaan wij op schoolreis met alle groepen naar Avonturenpark Hellendoorn!

Denken jullie aan het meegeven van eten en drinken voor de ochtendpauze?

De rest van alle informatie staat in Nieuwsbrief 7. Bij vragen kunt u terecht bij de groepsleerkracht of bij de schoolreiscommissie (juf Kelly en juf Anouk S.) We gaan er een leuke dag van maken! 🌞🎢🎡🎠

Oud papier

Woensdag kan er weer oud papier worden ingeleverd.

Fijn Sinterklaasfeest morgen!

Wat is er thuis hard gewerkt aan de surprises, mooi om te zien!

Wij wensen alle groepen morgen veel plezier bij het Sinterklaasfeest in de klas.

Namens de Sint Commissie, Rina, Esmé en Anouk

Geen Sint bezoek aanstaande vrijdag.

Beste ouders,

In de brief van Sinterklaas (zie bijlage) kunt u lezen dat hij helaas dit jaar geen bezoek zal brengen aan onze school.

Natuurlijk vieren we wel een feestje met dans, muziek, liedjes, een cadeautje en lekkers!

Meer tijdlijn berichten

Kalender

29 - 08
Weer naar school
01 - 09
Nieuwjaarsreceptie
06 - 09
Nieuwjaarsreceptie
07 - 09
09 - 09
Schoolkamp Bovenbouw 2
07 - 09
Studiedag
Ga naar de kalender

Nieuwe leerling?

Het kan zijn dat u meer wilt weten over de Horizon, omdat u wilt nagaan of onze school een geschikte school is voor uw kind.
Deze website geeft wel veel informatie, maar een rondleiding door de school, de sfeer proeven en een persoonlijk gesprek geven een veel beter beeld van de school.

U bent van harte welkom om de school te komen bekijken. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de school.

Meer informatie over de toelating en aanmelding op onze school vindt u onder onderstaande button.

meer informatie