MENUZOEKEN

Ouders

 

Ouderavonden

Aan het begin van ieder schooljaar is er een algemene ouderavond. Ouders kunnen dan kennismaken met de leerkracht(en) van hun kind. Die vertelt over het programma voor dat schooljaar en geeft praktische informatie. Voorafgaand aan deze algemene ouderavond is de jaarvergadering van de ouderraad.

In november zijn er ouderavonden om van de leerkracht(en) te horen hoe uw kind het op school doet.
Eind januari krijgen de kinderen een rapport en een verslag mee naar huis. Daarna volgen dan de oudergesprekken over de eerste periode van het schooljaar. Die gesprekken duren een kwartier. In juni is ook een ouderavond naar aanleiding van het tweede rapport en verslag.

Voor ouders van leerlingen in Bovenbouw 2 is er in november een ouderavond waarin informatie wordt gegeven over de mogelijkheden van vervolgonderwijs en de manier waarop de verwijzing gaat. 

Voorafgaand aan het oudergesprek in november krijgen de kleuters een verslag mee naar huis. De laatste ouderavond voor de ouders van leerlingen in de kleutergroep is in niet in juni, maar in de maand mei.

 

Inloopmiddagen

Iedere zes weken is er een inloopmiddag. Direct na schooltijd kunt u met uw kind in de (niveau-)groepen het werk bekijken en met de leerkracht(en) van gedachten wisselen. De middagen zijn niet bedoeld om specifieke informatie te krijgen over hoe uw kind vordert. Als u dat wilt, kunt u beter een afspraak maken met de betreffende leerkracht.

 

Huisbezoeken

In het eerste jaar dat kinderen op onze school zitten, komt de groepsleerkracht op huisbezoek om kennis te maken met ouders en gezin. Omdat veel kinderen niet in de buurt van de school wonen weet een leerkracht meestal weinig van het gezin en van de omgeving waarin het kind opgroeit. Dat is de reden van het bezoek. De leerkracht maakt telefonisch een afspraak met u.

 

De nieuwsbrief

Eén keer per maand ontvangen ouders per mail een nieuwsbrief. Voor een overzicht van de nieuwsbrieven klik hier. Daarin staat een agenda met belangrijke data voor de komende periode, informatie over wat er op school gaande is, achtergrondinformatie, nieuws van de ouderraad en nog veel meer. Op die manier houden we u op de hoogte.
 

Meer informatie

 In de schoolgids vindt u meer informatie voor ouders.