-->
MENUZOEKEN

Ouders

 

 

Ouderavonden

Aan het begin van ieder schooljaar worden startgesprekken gehouden. Daarbij gaat het om kennismaken, bespreken wat verwachtingen van ouders (en kind) zijn en wat we dit schooljaar willen bereiken.  Met 'we' bedoelen we dan zowel school als ouders. Het is een gelijkwaardig en open gesprek.
Bij die gesprekken zijn de kinderen ook uitgenodigd. Dus ook jonge kinderen. Als school vinden we het belangrijk dat we niet over kinderen praten, maar met kinderen. We willen de kinderen bij het startgesprek betrekken, want zij kunnen vaak prima aangeven wat zij zelf belangrijk vinden. Heel jonge kinderen kunnen dat meestal nog niet. Zij mogen al luisterend of spelend in het lokaal erbij zijn.

In november zijn er ouderavonden om van de leerkracht(en) te horen hoe uw kind het op school doet.
Eind januari krijgen de kinderen een rapport en een verslag mee naar huis. Daarna is er gelegenheid om met de leerkracht te spreken. Die gesprekken duren een kwartier. In juni is ook een ouderavond naar aanleiding van het tweede rapport en verslag. Voor alle gesprekken krijgt u een uitnodiging en kunt u via de schoolapp intekenen op de tijd van uw voorkeur. We verwachten alle ouders tenminste bij het startgesprek en bij het oudergesprek aan het einde van het schooljaar

Voor ouders van leerlingen in Bovenbouw 2 is er in november een ouderavond waarin informatie wordt gegeven over de mogelijkheden van vervolgonderwijs en de manier waarop de verwijzing gaat. 

 

Inloopmiddagen

Iedere zes weken is er een inloopmiddag. Direct na schooltijd kunt u met uw kind in de (niveau-)groepen het werk bekijken en met de leerkracht(en) van gedachten wisselen. De middagen zijn niet bedoeld om specifieke informatie te krijgen over hoe uw kind vordert. Als u dat wilt, kunt u beter een afspraak maken met de betreffende leerkracht.

 

De nieuwsbrief

Eén keer per maand ontvangen ouders per mail een nieuwsbrief. Voor een overzicht van de nieuwsbrieven klik hier. Daarin staat een agenda met belangrijke data voor de komende periode, informatie over wat er op school gaande is, achtergrondinformatie, nieuws van de ouderraad en nog veel meer. Op die manier houden we u op de hoogte.
 

Meer informatie

 In de schoolgids vindt u meer informatie voor ouders.