MENUZOEKEN

Verlofregeling

  
Het is niet toegestaan buiten de reguliere vakanties en vrije dagen, nog eens extra vakantiedagen op te nemen. Natuurlijk wordt er vrijaf gegeven voor bijzondere familiegebeurtenissen.

Het is belangrijk om verlof tijdig en schriftelijk aan te vragen. U kunt
daarvoor dit formulier gebruiken of aanvragen bij de secretaresse.

Deze aanvraag dient minimaal twee en bij meer dan 10 schooldagen minstens 4 weken van te voren ingeleverd te worden bij de directie.

Meer informatie over verlof vindt u in de schoolgids.