-->
MENUZOEKEN

Nieuwe leerling

 

De toelating

Ouders kunnen hun kind niet zonder meer aanmelden bij de Horizon. De toelating tot een School voor Speciaal Basisonderwijs loopt via de Commissie Arrangeren en Toedelen (CAT) van het Expertisecentrum Passend Onderwijs Salland (EPOS). 
Eerst moet de CAT een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) hebben afgegeven. Dat gebeurt als de CAT van mening is dat een sbo school zoals de Horizon beter aan de onderwijsbehoefte van een kind kan voldoen.
De CAT beoordeelt dit op basis van een groeidocument dat de basisschool opstelt.
De basisschool kan u informeren over procedures.

Meer weten?

Het kan zijn dat u meer wilt weten over de Horizon, omdat u wilt nagaan of onze school een geschikte school is voor uw kind.
Deze website geeft wel veel informatie, maar een rondleiding door de school, de sfeer proeven en een persoonlijk gesprek geven een veel beter beeld van de school.

U bent van harte welkom om de school te komen bekijken.  Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de school. 

Dit kennismakingsgesprek voeren we zonder de kinderen. Dan hebben we de tijd voor uw vragen en kan er vrijuit gepraat worden.

Aanmelding

Als de CAT een toelaatbaarheidsverklaring heeft afgegeven, kunnen ouders hun kind bij de school aanmelden.  U kunt contact opnemen met school voor toezending van het aanmeldingsformulier of het formulier hier downloaden en uitprinten.   

Plaatsing

Er zijn twee vaste momenten in een schooljaar waarop kinderen kunnen instromen:
- na de zomervakantie
- na de kerstvakantie (voor 1 februari)

Daarna moeten kinderen wachten tot het begin van het nieuwe schooljaar.
Alleen in zeer dringende gevallen kan de directeur van de Horizon beslissen dat daarvan afgeweken wordt. Dat geldt ook voor plaatsing tussen de genoemde data.

 Kleuters die 4 jaar worden hoeven niet op deze instroommomenten te wachten. Als er plek is plaatsen we die meteen, zodra ze 4 jaar zijn.

Kort voor de eerste dag op onze school komen kinderen kennismaken met de leerkracht en de groep.

Voor kinderen die na de zomervakantie komen, is de kennismaking vlak voor de zomervakantie.