MENUZOEKEN

Ouderraad


De ouderraad wordt gevormd door ouders van onze leerlingen. Aan de ouderraadsvergaderingen nemen ook altijd twee teamleden deel. De leden van de ouderraad worden gekozen op de jaarvergadering, die in september plaatsvindt.
De ouderraad heeft tot taak de ouders bij de school te betrekken. Zij ondersteunt het team bij de organisatie van allerlei activiteiten. Er wordt gewerkt met commissies en klassenouders. Natuurlijk kunt u ook contact opnemen met leden van de ouderraad.
De ouderraad verzorgt de inzameling van ouder papier, kleding, lege batterijen en cartridges om zo extra inkomsten te verwerven.
 

Ouderbijdrage

Jaarlijks vraagt de ouderraad een bijdrage van de ouders. Deze bijdrage wordt gebruikt voor het Sinterklaasfeest, voor Kerstmis en de Paasmaaltijd, voor andere schoolactiviteiten en voor een bijdrage aan de schoolreis en het schoolkamp. De bijdrage is dit schooljaar € 17,50.
 

Leden ouderraad

Ouders: Ilse Brinkhuis (voorzitter), Inge Veltien (penningmeester), Natasja Assink, Tinca Hekkert

Teamleden: Monique de Bos en Angela Vree Egberts
 

Contact

Heeft u interesse of vragen? Laat het ons weten. U kunt contact met ons opnemen via: dehorizonouderraad@gmail.com