MENUZOEKEN

Schoolongevallenverzekering

Mijnplein heeft voor alle leerlingen een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. Deze verzekering biedt dekking voor de gevolgen van ongevallen in en om de school of tijdens andere activiteiten in schoolverband zoals schoolreis, sportdag, excursie of schoolkamp. De dekking is niet alleen van toepassing op leerlingen, maar geldt voor iedereen die betrokken is bij het onderwijs zoals vrijwilligers, gastsprekers, stagiaires, etc. Schade als gevolg van agressie en geweld en schade aan materiële zaken zoals brillen, kleding en fietsen zijn niet meeverzekerd. Geneeskundige en tandheelkundige kosten worden bovendien tot maximum bedragen vergoed wanneer de eigen ziektekostenverzekering van de gedupeerde de kosten niet of niet volledig voor haar rekening neemt.

Voor leerlingen is er tevens een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten, maar hier is sprake van een secundaire dekking. Dit wil zeggen dat wanneer een leerling schade veroorzaakt tijdens schooltijd (bijvoorbeeld een bal door de ruit van de buurman), deze schade in eerste instantie geclaimd moet worden op de particuliere aansprakelijkheidsverzekering van de betreffende ouders/verzorgers. Indien een aansprakelijke ouder kan aantonen geen verzekering te hebben en de schade niet zelf kan voldoen, kan de schade alsnog verhaald worden op de aansprakelijkheidsverzekering van de school.