MENUZOEKEN

Buitenschoolse opvang

Vanaf 1 augustus 2007 is het bestuur van de school verantwoordelijk voor het aanbieden van Buiten Schoolse Opvang (BSO), maar is niet verantwoordelijk voor de uitvoering daarvan. Mijnplein kiest voor het zgn. makelaarsmodel, waarbij het bestuur verantwoordelijk is voor een dekkend en kwalitatief goed aanbod, maar waarbij de uitvoering wordt uitbesteed. Mijnplein heeft, samen met het openbaar onderwijs, een convenant gesloten met twee organisaties voor kinderopvang in Salland, te weten de Stichting KOOS en de stichting De Bieënkorf.
De ouders maken zelf afspraken met één van de twee opvangorganisaties waarvoor mijnplein gekozen heeft, of hebben de vrijheid om een andere aanbieder te kiezen. Tijdens de voor- en naschoolse opvang is de opvangorganisatie aansprakelijk. Hierbij is de Wet Kinderopvang van toepassing. Voor nadere informatie over praktische zaken en voor aanmeldingen, kunt u terecht bij de twee onderstaande organisaties:

 

Kinderopvang KOOS
Monumentstraat 55a, 8102 AK Raalte
telefoon: 0572 - 36 01 85
e-mail: klantbeheer@kinderopvangkoos.nl
Website: www.kinderopvangkoos.nl

 

Kindercentrum De Bieënkorf
De Lange Slagen 31, 8131 DP Wijhe
telefoon: 0570 - 52 41 14
e-mail: info@bieenkorf.nl
website: www.bieenkorf.nl