MENUZOEKEN

Klassenouders en ouderhulp

Iedere stamgroep heeft een klassenouder. Deze ouder is contactpersoon tussen de ouders van de groep en de school en ouderraad. Als er op school activiteiten zijn waarbij ouderhulp gewenst is, benadert de klassenouder de ouders of zij mee kunnen helpen. Het gaat bij alle activiteiten niet alleen om de hulp, maar ook om de contacten tussen ouders onderling en tussen ouders en het team. Aan het begin van het schooljaar wordt gevraagd wie de taak van klassenouder voor dat schooljaar op zich wil nemen.