MENUZOEKEN

Kanjerschool

Op de Horizon wordt in alle groepen Kanjertraining gegeven. Kanjertraining is de naam van een gerichte training op het goed omgaan met elkaar. Alleen scholen waarvan de leerkrachten speciaal zijn opgeleid mogen zich Kanjerschool noemen. De Horizon is dus een zogeheten Kanjerschool.
De kinderen leren in de lessen wat gewenst gedrag is en leren ook hoe je op een goede manier kunt reageren op gedrag van anderen dat je niet prettig vindt of zelfs vervelend of bedreigend. Kinderen worden dus weerbaar.
De Kanjertrainig gaat uit van het positieve. Goed gedrag wordt steeds benoemd en krijgt veel waardering. Het wordt op die manier aantrekkelijk om je zo te gedragen. Ouders kunnen bij de Kanjertraining worden betrokken.