MENUZOEKEN

De schoolmaatschappelijk werker

Aan onze school is een schoolmaatschappelijk werker verbonden. Als een kind wordt aangemeld op onze school kan zij contact opnemen voor een kennismakingsbezoek. Zij kan ouders ondersteunen als er zorgen zijn over hun kind of wanneer er moeilijkheden zijn met het kind. Wanneer ouders dat op prijs stellen, kan zij met hen de zorgen bespreken en nagaan hoe die zorgen kunnen worden weggenomen of hoe problemen kunnen worden aangepakt. Ook kan zij ouders verwijzen naar andere instanties die hulp kunnen bieden en hen begeleiden bij de aanmelding bij deze organisaties