MENUZOEKEN

Motorische remedial teaching

Voor leerlingen met motorische problemen (problemen bij het bewegen) is er motorische remedial teaching. De vakleerkracht gym heeft daartoe een speciale opleiding gevolgd. Een keer per week, tijdens een aparte les, krijgen deze kinderen dan speciaal afgestemde oefeningen om hun motoriek te verbeteren. Dat gebeurt in een kleine groep in de gymzaal.