MENUZOEKEN

Dyslexieverklaringen

Als kinderen moeite hebben met lezen wordt de leesspecialist van onze school ingezet bij de aanpak daarvan. Die aanpak is gericht op het oefenen, maar ook op plezier houden in het lezen. Als de leesproblemen heel hardnekkig blijken, kan er mogelijk sprake zijn van dyslexie. Een dyslexieverklaring helpt niet om kinderen beter te laten lezen, maar toch gaan we vanaf middenbouw 2 na of er mogelijk sprake is van dyslexie als kinderen nog steeds moeite hebben met lezen. Dat doen we om twee redenen:
  • Voor kinderen is het geruststellend dat het aan dyslexie ligt en niet aan hen zelf; wij helpen ze met het omgaan met dyslexie met zogeheten psycho-educatie.
  • Met een dyslexieverklaring komen kinderen soms in aanmerking voor vergoede behandeling; de zorgverzekeraar betaalt dan een (intensief) behandeltraject bij een gespecialiseerd bureau.