MENUZOEKEN

Speciale leesbegeleiding

Voor een aantal kinderen is het leren lezen erg moeilijk. Ondanks alle inspanningen in de leesgroepen, blijven de vorderingen achter. Speciale leesbegeleiding is dan een mogelijkheid. Welke kinderen in aanmerking komen, wordt bepaald door de intern begeleider samen met de leerkracht. Speciale leesbegeleiding wordt gegeven door speciaal opgeleide leerkrachten. Dit gebeurt individueel of in kleine groepjes. De kinderen krijgen vaak ook extra oefeningen voor thuis. Natuurlijk blijven de gewone leeslessen ook doorgaan.