MENUZOEKEN

Logopedie

De logopedist helpt de kinderen die extra taal-, spraak- en/of luistertraining nodig hebben in verband met het leren spreken, lezen en schrijven van onze taal. De logopedist onderzoekt alle nieuwe leerlingen op het gebied van de taal, spraak, gehoor en stem. Als behandeling of nader onderzoek nodig is, wordt dat met de ouders besproken. De behandeling op school kan zowel individueel als in kleine groepjes worden gegeven. Er worden meestal ook oefeningen voor thuis meegegeven. In de kleutergroep, Onderbouw en Middenbouw 1 vindt ook groeps-logopedie plaats om de mondelinge taal- en luistervaardigheden te stimuleren. Kinderen, die problemen hebben met vloeiend spreken (stotteren, broddelen), worden niet op school behandeld. Zij worden doorverwezen naar een logopedist buiten de school.