MENUZOEKEN

Visie op extra hulp

Kinderen op onze school hebben leermoeilijkheden. In de periode voor ze bij ons op school kwamen is geprobeerd om ze hierbij te helpen. Vaak vond die extra hulp plaats buiten de groep. Wij vinden dat het leren zoveel mogelijk in de groep moet plaatsvinden. Deskundige leerkrachten en een begeleidingsteam moeten zorgen voor optimaal onderwijs. Toch zijn er ook op onze school vormen van extra begeleiding. Op een aantal leergebieden is extra inzet soms nodig.