MENUZOEKEN

De commissie van begeleiding

Soms hebben moeilijkheden van een kind te maken met medische aspecten of omstandigheden in het gezin. In die gevallen volgt een bespreking in de commissie van begeleiding. Die commissie bestaat uit de orthopedagoog, de jeugdarts, de intern begeleider, de schoolmaatschappelijk werker en een directielid. In de bespreking wordt nagegaan wat de oorzaak van de moeilijkheden kan zijn en wat het beste gedaan kan worden. Soms is nader onderzoek nodig om de oorzaak van het probleem helder te krijgen. In een aantal gevallen kan dat op school gebeuren, maar onderzoek kan ook plaatsvinden bij een andere hulp- of zorginstelling. Waar nodig worden ook contacten gelegd met die andere instellingen. Dat gebeurt uitsluitend na overleg met de ouders. Ouders worden in dat traject begeleid. De taak van de commissie van begeleiding is om zowel leerkrachten als ouders te adviseren en zo nodig te begeleiden.