MENUZOEKEN

De jeugdarts

De jeugdarts maakt deel uit van het begeleidingsteam. De jeugdarts van onze school werkt voor de GGD IJsselland in Zwolle. Wanneer een kind bij ons op school komt krijgt u een oproep voor een onderzoek. Er wordt dan aandacht besteed aan de lichamelijke gezondheid, maar er komen ook vragen over het gedrag, de omgang met anderen, slaap- en eetgewoonten etc. De resultaten worden met u besproken. Zonodig krijgt u advies of wordt u doorverwezen naar de huisarts of een instelling die hulp en zorg verleent.

 

De jeugdartsassistente controleert ogen en oren en kijkt daarnaast naar groei en gewicht. Voor de onderzoeken door de jeugdarts krijgen ouders een oproep. De uitkomsten van deze onderzoeken worden gebruikt bij bespreking van leerlingen.