MENUZOEKEN

De orthopedagoog

De orthopedagoog is gespecialiseerd in leer- en gedragsproblemen. Zij volgt de leerling op sociaal/emotioneel- en op gedragsgebied. Als het niet naar verwachting gaat, bespreekt zij met de groepsleerkracht en interne begeleiders op welke manier het onderwijs kan worden aangepast. De orthopedagoog werkt nauw samen met de leerkrachten en met de intern begeleiders. Soms is het nodig om een kind buiten onze school te laten onderzoeken. Dat gebeurt natuurlijk alleen in overleg met ouders. De orthopedagoog zorgt dan voor de coördinatie en de contacten tussen ouders, school en de betrokken instellingen.