MENUZOEKEN

De intern begeleider

De intern begeleiders zijn verantwoordelijk voor de onderwijskundige begeleiding van leerlingen en de begeleiding van leerkrachten. Zij verzorgen de indeling van de leerlingen in niveaugroepen, zorgen dat deze groepen goed op elkaar aansluiten en bewaken de vorderingen van de leerlingen. Dat doen zij op basis van het leerlingvolgsysteem. Wanneer het met een leerling niet volgens verwachting gaat, doen zij zo nodig observaties en onderzoeken op lees-, taal-, reken- of gedragsgebied.