MENUZOEKEN

Rapportage

Twee keer per jaar krijgen de kinderen een rapport en krijgen de ouders een verslag. Op het rapport staan cijfers en beoordelingen in de 3-puntsschaal: kost nog moeite – goed – zeer goed. De cijfers liggen tussen 6 en 8. Dat er geen lagere cijfers op staan heeft een reden. Wij vinden dat een kind leerstof op het juiste niveau moet krijgen. Als wij dat goed doen, hoeft een kind geen lage cijfers te halen. De kleuren en de cijfers geven aan hoe een kind gewerkt heeft op zijn eigen niveau. Omdat het rapport voor de kinderen zelf is, moeten zij zelf hun handtekening of naam er op zetten en niet de ouders.

 

In het ouderverslag beschrijft de leerkracht hoe uw kind het de afgelopen periode gedaan heeft op school en hoe het zich heeft ontwikkeld. Vaak wordt ook vooruitgekeken naar de komende periode: ‘Wat worden de aandachtspunten voor de komende tijd?’ Dit verslag is alleen voor de ouders. Het is niet de bedoeling om het uw kind voor te lezen of het zelf te laten lezen. Er staan soms dingen in die ouders moeten weten, maar die voor het kind onduidelijk kunnen zijn, verwarrend of zelfs demotiverend.

 

Het rapport en het verslag gaan op vrijdag mee naar huis. Kort daarna zijn er ouderavonden waarin de leerkracht met de ouders de ontwikkeling van het kind kan bespreken. Voor ieder gesprek is een kwartier uitgetrokken. Als er aanleiding voor is, kan ook meer tijd worden gepland.