MENUZOEKEN

Groepsbesprekingen en leerlingbesprekingen

Iedere groep wordt twee keer per schooljaar besproken. Bij die besprekingen zitten de leerkracht(en), de orthopedagoog, de intern begeleider en een directielid. We gaan voor iedere leerling na hoe het gaat en wat de komende periode nodig is. Ook wordt besproken wat de aandachtspunten voor de hele groep zijn. De leerkracht maakt dan een groepsplan met daarbij voor iedere leerling individuele aandachtspunten. Soms is het nodig voor een leerling een individuele bespreking te houden en wordt een individueel handelingsplan opgesteld. De groepsplannen vormen een onderdeel van ons dagelijks werk met de kinderen. Groepsplannen worden niet met ouders besproken. Als er een individueel handelingsplan wordt gemaakt of als er nader onderzoek wordt gedaan, worden ouders daarvan wel op de hoogte gebracht.

Voor de niveaugroepen wordt gewerkt met niveaugroepsplannen. Daarin beschrijft de leerkracht de doelen en het leerstofaanbod. Voor een aantal kinderen worden specifieke doelen of een specifieke aanpak beschreven. Twee keer per jaar wordt het plan geëvalueerd en worden de doelen bijgesteld of vernieuwd.