MENUZOEKEN

Het leerlingvolgsysteem

Het is belangrijk om leerlingen goed te volgen in hun ontwikkeling. Wij werken met digitale volgsystemen. Voor alle leerlingen wordt gewerkt met Dotcomschool, dat voor de toetsresultaten is gekoppeld aan Cito LOVS en Leerwinst. Voor de specifieke aspecten van de kleuterontwikkeling gebruiken we het ontwikkelingsvolgmodel OVM en voor het volgen van de sociaal-emotionele ontwikkeling gebruiken we Kanvas. In deze volgsystemen wordt alle informatie over een kind bijgehouden. Die informatie gebruiken we om na te gaan of een kind zich goed ontwikkelt, voldoende vordert en om ons aanbod goed af te stemmen.

Twee keer per jaar toetsen we alle kinderen op het gebied van lezen, rekenen en spelling. Ook twee keer per jaar worden gegevens over de sociaal-emotionele ontwikkeling ingevoerd. Bij de groeps- en leerlingbesprekingen komen deze gegevens aan de orde.