MENUZOEKEN

Ontwikkelingsperspectief

Voor iedere leerling stellen we een ontwikkelingsperspectief op voor de vier hoofdvakken: technisch lezen, begrijpend lezen, rekenen en spelling. Het ontwikkelingsperspectief geeft aan welke ontwikkeling we verwachten op die leergebieden.

 

Het ontwikkelingsperspectief wordt gebruikt om de ontwikkeling van een kind te volgen en om het leerstofaanbod goed te plannen. Een leerling met een hoger perspectief moet meer aankunnen en verder kunnen komen in de leerstof.

Het perspectief wordt bepaald op basis van toetsresultaten, gegevens uit het intelligentieonderzoek en verdere gegevens die we van een kind weten. De perspectieflijn gebruiken we om te beoordelen of een kind zich optimaal ontwikkelt. In de verslagen die ouders twee keer per jaar krijgen geven we aan hoe hun kind zich ontwikkelt.