MENUZOEKEN

Gebruik van beeldopnames

Beeldcoaching en IRIS-Connect zijn methodieken die de school gebruikt om leerkrachten te begeleiden in hun onderwijstaak. Door middel van video-opnames van een groep en de leerkracht wordt gekeken hoe de leerkracht het onderwijs afstemt op een kind en hoe een groep reageert op de werkwijze van een leerkracht. Hierbij staat altijd het leerkrachtgedrag centraal. Deze opnames worden gebruikt bij een bespreking, zodat de leerkracht daarvan kan leren en de leerlingen beter kan begeleiden. We gaan ervan uit dat u hiermee akkoord gaat.

In het kader van de leerlingbegeleiding wordt soms ook gebruik gemaakt van video-opnames van een individuele leerling. In zo’n geval zal de school vooraf toestemming vragen aan de ouders

 

Bij het gebruikmaken van beeldopnames wordt altijd de privacywetgeving in acht genomen en de opnames worden alleen op schoolniveau gebruikt en na gebruik gewist.

Op de website van de school kunnen ook foto’s van kinderen worden geplaatst. Met het plaatsen van die foto’s wordt zorgvuldig omgegaan. Er zullen geen foto’s worden geplaatst van kinderen waarvan de ouders te kennen hebben gegeven hier geen prijs op te stellen.

Via een formulier vragen we aan ouders toestemming om foto’s van kinderen op de website van de school te mogen plaatsen.