MENUZOEKEN

Leerlinggegevens

In het leerlingendossier wordt alle informatie van een kind opgeslagen. Het leerlingdossier is opgeborgen in een afgesloten kast. Daarnaast werken we met leerlingengegevens in de computer. Die vormen het werkdossier. Daarin staan gegevens die nodig kunnen zijn voor het dagelijkse werk van leerkrachten en andere teamleden. Het leerlingdossier en de digitale gegevens zijn maar voor een beperkt aantal mensen toegankelijk.

 

In beide gevallen kan het gaan om gevoelige informatie. De school gaat hier zorgvuldig mee om en volgt daarbij de Wet op de privacy. Dat betekent o.a. dat:
  • ouders desgevraagd inzage hebben in het dossier
  • niet iedereen zomaar bij deze gegevens kan
  • de gegevens tot 5 jaar na het verlaten van de school bewaard blijven en dan worden vernietigd
  • dossiergegevens alleen maar naar andere scholen of instanties gaan, na toestemming van de ouders
  • Een aanmelding bij het Advies- en meldpunt Veilig Thuis kan op dat laatste een uitzondering vormen.