MENUZOEKEN

Ouderraad

De ouderraad wordt gevormd door ouders van onze leerlingen. Aan de ouderraadsvergaderingen nemen ook altijd twee teamleden deel. De leden van de ouderraad worden gekozen op de jaarvergadering. De ouderraad heeft tot taak de ouders bij de school te betrekken. Zij ondersteunt het team bij de organisatie van allerlei activiteiten. Er wordt gewerkt met commissies en klassenouders. Natuurlijk kunt u ook contact opnemen met leden van de ouderraad. De ouderraad verzorgt de inzameling van oud papier, lege batterijen en lege cartridges om zo extra inkomsten te verwerven.