MENUZOEKEN

Ouderavonden

Sinds schooljaar 2018-2019 voeren we met ouders startgesprekken. Deze gesprekken vinden plaats in de 2e, 3e of 4e schoolweek van het jaar en hebben als doel kennis maken en afstemmen met elkaar. Kinderen zijn meepratend of meespelend aanwezig. Wij verwachten dat van iedere leerling minimaal 1 ouder samen met het kind zelf komt voor het startgesprek.

 

Tijdens de ouderavonden in november, februari en juni/juli bespreken de leerkrachten met de ouders de ontwikkeling van hun kind. De tweede en derde ouderavond zijn gekoppeld aan de rapporten en verslagen. Die gesprekken duren een kwartier. Als het nodig is, kan extra tijd worden uitgetrokken of een vervolgafspraak worden gemaakt.

 

De ouderavonden in november en februari zijn facultatief. In juni/juli verwachten wij alle ouders om het schooljaar samen af te kunnen ronden.

 

Voor ouders van leerlingen in Bovenbouw 2 is er in oktober/november een ouderavond waarin informatie wordt gegeven over de mogelijkheden van vervolgonderwijs en de manier waarop de verwijzing gaat.