MENUZOEKEN

Aanmelding en kennismaking

Wanneer ouders hun kind aanmelden op de Horizon, worden zij uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met de directeur. In dat gesprek kunnen ouders over hun kind vertellen en wat de aanleiding is om de stap te zetten naar de Horizon. De ervaringen van hun kind op de basisschool, het psychologisch onderzoek en de verwachtingen van ouders ten aanzien van de Horizon komen ook ter sprake. Ook krijgen zij informatie over de Horizon. Bij dit eerste gesprek is het kind nog niet aanwezig.

 

Daarna wordt het kind uitgenodigd om samen met de ouders kennis te komen maken met de nieuwe school, de leerkracht en de groep. Als een kind na de zomervakantie naar de Horizon komt, gebeurt die kennismaking net voor de zomervakantie.