MENUZOEKEN

Na de speciale school voor basisonderwijs

Als leerlingen twaalf of dertien jaar zijn, stromen ze door naar een vorm van vervolgonderwijs. De ouders worden hier tijdig over voorgelicht. Mogelijkheden zijn:

 

Praktijkonderwijs, VMBO, Voortgezet Speciaal Onderwijs (bijv. Zonnehof of Ambelt)

Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs

In Bovenbouw één wordt het voorlopige schooladvies gegeven. Dit wordt gebaseerd op de prestaties van de afgelopen jaren, de werkhouding en de gegevens van het leerlingvolgsysteem. Het Uitstroomperspectief (UPP) staat in het Ontwikkelingsperspectief (OPP), dat elk jaar mee naar huis gaat. Indien de prestaties veranderen kan het advies heroverwogen worden. Met het voorlopig schooladvies kunnen ouders en leerlingen ook al in groep zeven gericht op zoek gaan naar geschikte scholen voor voortgezet onderwijs.
In Bovenbouw twee worden de ouders van de leerlingen in oktober uitgenodigd voor een informatieavond over het V.O. Ouders krijgen informatie over de procedure en een lijst met data wanneer de verschillende scholen hun informatiebijeenkomsten hebben. De leerlingen krijgen informatie van de leerkracht.
In november gaan ouders, de leerling en de leerkracht in gesprek over de te verwachten schoolkeuze. Ouders en leerlingen kunnen zich oriënteren op de verschillende scholen. Na het afnemen van de NIO en de Cito toetsperiode in januari wordt het schooladvies bepaald en besproken met de ouders en leerling.
Indien ouders het oneens zijn met het schooladvies, zal er een gesprek plaatsvinden met de leerkracht en de directeur van de school. Hierbij zijn werkhouding van de leerling, de prestaties tijdens de lessen en de gegevens uit het leerlingvolgsysteem een belangrijke leidraad voor het gesprek. Bij de overstap van basisschool naar voortgezet onderwijs is het schooladvies echter bepalend.
Begin maart worden de leerlingen door de ouders aangemeld bij het vervolgonderwijs. De school zal informatie over de leerlingen verstrekken aan de gekozen school. De ouders zetten hun handtekening onder het toestemmingsformulier t.a.v. het verstrekken van de benodigde gegevens.
Half april vindt de verplichte eindtoets plaats. Indien deze uitslag afwijkt van het schooladvies, kan het advies heroverwogen worden.
Een aangepast schooladvies geeft recht op toelating tot de bijbehorende schoolsoort. Het kan gebeuren dat de middelbare school waar u uw kind heeft ingeschreven de schoolsoort uit het nieuwe schooladvies niet aanbiedt. Of dat er geen plaats meer is. U kunt uw kind dan bij een andere school aanmelden.