MENUZOEKEN

Vervoer

Ouders die hun kinderen komen brengen en halen wordt gevraagd om hun auto op ruime afstand van het hek aan de Monumentstraat te zetten. We hebben daarom een schoolzone ingericht; te herkennen aan de gekleurde paaltjes en strepen op de weg. Dat zorgt ervoor dat het voor kinderen op de fiets en voor overstekende kinderen overzichtelijk en veilig is omdat er goed zicht is naar links en rechts.

 

Ook vanwege de veiligheid verwachten we dat ouders die hun kind ophalen op de speelplaats wachten, zodat kinderen niet plotseling de weg op rennen of fietsen.

 

De parkeerhavens bij de hoofdingang zijn taxiplaatsen. Daar mag niet worden geparkeerd.

 

Het vervoer van kinderen die niet in Raalte wonen, wordt geregeld met taxi’s. Dat vervoer valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente waar u woont. Daar kunt u ook vervoer voor uw kind aanvragen. In principe halen de busjes de kinderen van huis op en worden de kinderen ook weer thuis gebracht. Soms wordt een centraal gelegen opstap- en uitstapplaats afgesproken. Het halen en brengen gebeurt zoveel mogelijk op een vaste tijd.

 

Wanneer er iets niet goed loopt met het vervoer, dient u zelf contact op te nemen met het vervoersbedrijf of met de gemeente. De school is daar formeel geen partij in. Toch vinden we goed vervoer erg belangrijk. Als er moeilijkheden over het vervoer ontstaan of als er problemen zijn door het gedrag van de andere kinderen, kunt u natuurlijk de school opbellen. Samen met de ouders en de busondernemers en gemeenten willen we de kwaliteit van het vervoer bewaken. In uw woongemeente dient u jaarlijks bij de afdeling onderwijs het vervoer van uw kind aan te vragen. Afhankelijk van uw inkomen kan er sprake zijn van een eigen bijdrage.