MENUZOEKEN

Nuttige adressen van instanties

mijnplein bestuursbureau

Postbus 143, 8100 AC Raalte

bezoekadres: Monumentstraat 55a

tel. 0572-352635

e-mail: contact@mijnplein.nl

 

Inspectie van het onderwijs

www.onderwijsinspectie.nl

vragen over onderwijs: 088-6696060

 

Meldpunt vertrouwensinspecteurs

0900 – 111 3 111 (lokaal tarief)

(voor klachtmelding over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld)

 

Veilig Thuis

(advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling)

www.vooreenveiligthuis.nl

tel. 0800-2000

 

Jeugdgezondheidsdienst

GGD IJsselland

Tel. 038-4281428
www.ggdijsselland.nl

 

MEE advies en begeleiding

MEE IJsseloevers

Tel. 088-633 0 633

www.mee-ijsseloevers.nl

 

Landelijke Oudervereniging Balans

www.balansdigitaal.nl