MENUZOEKEN

Gymnastiek en zwemmen

 Gymrooster  2023/2024
 Maandag Kleutergroep A
Kleutergroep B
Onderbouw 1
Onderbouw 2
Middenbouw 1a
Middenbouw 1b             

Dinsdag Middenbouw 2a
Middenbouw 2b/bovenbouw 1a
Bovenbouw 1b
Bovenbouw 2b

Woensdag Bovenbouw 2c
Bovenbouw 1c/2a

Donderdag

Middenbouw 1b
Onderbouw 1
Middenbouw 2a
Middenbouw 2b/bovenbouw 1a

Vrijdag

Bovenbouw 1b
Bovenbouw 2c
Bovenbouw 2b
Bovenbouw 1c/2a

   
Schoolzwemmen  
Donderdag Middenbouw  1a en 1b