MENUZOEKEN

Kosten en bijdragen

Overblijven op onze school is gratis.

De ouderraad vraagt een bijdrage van € 22,50 per kind. Deze bijdrage wordt gebruikt voor het Sinterklaasfeest, voor kerstmis en de Paasmaaltijd, voor schoolactiviteiten en voor een bijdrage aan de schoolreis en aan het kamp.

Deze bijdrage is vrijwillig, het niet betalen van de ouderbijdrage leidt niet tot het uitsluiten van leerlingen van deelname aan activiteiten. 
U kunt daarnaast ook oud papier en kleding inleveren op school. Hiervoor krijgen wij ook een kleine bijdrage die we gebruiken voor de extra activiteiten.

Het schoolkamp voor Bovenbouw 2 kost € 50,-

Het schoolreisje, dat om het jaar wordt ondernomen, kost € 25,-
Overblijven op onze school is gratis.