MENUZOEKEN

Klachtenregeling

De school beschikt over twee vertrouwenspersonen die u kunt benaderen als u een probleem met de school ervaart. Zij zorgen dat de klachten goed worden behandeld en bemiddelen in een goede oplossing.

 

Vertrouwenspersonen van de school zijn:

 

Mirjam Faas

e-mail: m.faas@mijnplein.nl

Vacature

 

Is de klacht niet naar tevredenheid behandeld, dan kunt u een klacht indienen bij het bestuur, de vertrouwenspersoon van het bestuur of zo nodig ook bij de landelijke klachtencommissie.

 

Mijnplein kent drie bovenschoolse vertrouwenspersonen. Dat zijn:
  • dhr. W.G. Jansen uit Heino
  • mw. drs. G.H.M. van Loon uit Raalte
  • dhr. H. Borkent uit Raalte

Als u in contact wilt komen met een van deze vertrouwenspersonen dan kunt u een mail sturen hun rechtstreekse mailadres vertrouwenspersonen@mijnplein.nl. Dit mailadres is rechtstreeks aan hen gelinkt. Wilt u in uw mailbericht laten weten hoe men u kan bereiken? Een inhoudelijke toelichting op uw verzoek is niet nodig. Na ontvangst zal een van de vertrouwenspersonen vervolgens contact met u opnemen.

 

Mijnplein is aangesloten bij de Stichting Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs (GCBO)

Postbus 82324

2508 EH Den Haag

Tel. 070-3861697

e-mail: info@gcbo.nl

website: www.geschillencommissiebijzonderonderwijs.nl

Vertrouwenspersonen

De inspectie heeft een meldpunt voor klachten over seksuele intimidatie, misbruik en fysiek of psychisch geweld. U kunt daarvoor contact opnemen met het meldpunt vertrouwenspersoon van de inspectie.

tel. 0900-1113111