MENUZOEKEN

Medezeggenschapsraad

 
 
Namens de ouders:

Saskia van Lenthe (voorzitter)

Wendy Wessels

Jeroen Bonhof

 

Namens het personeel:

Mirjam van den Berg (secretaris)

Annick Mulder

Anouk Gerritsen

e-mail: mrhorizon@mijnplein.nl

 

GMR:

Marieke Witteveen (namens school)