MENUZOEKEN

Medezeggenschapsraad

 
Namens de ouders:

Alex Hondshorst
Sanne Marsman (voorzitter)
Maaike Veenvliet

 

Namens het personeel:

Esmé ten Harkel

Colette Koggel (secretaris)
Wilma Tijink

e-mail: mrhorizon@mijnplein.nl

 

GMR:

Margot Veldkamp (namens school)