MENUZOEKEN

Speltherapie

Speltherapie is een vorm van psychotherapie voor kinderen waarbij het spel gebruikt wordt om een kind vooruit te helpen. Wanneer gebeurtenissen of psychische problemen de ontwikkeling van het kind belemmeren, kan speltherapie een oplossing bieden. Spelen is voor kinderen een manier om de wereld te ontdekken, gevoelens te uiten en te verwerken. Als een kind vaak verdrietig is door iets wat er is gebeurd, slecht kan slapen, regelmatig ruzie heeft met vriendjes of last heeft van spanningen dan kan dat van negatieve invloed zijn op de ontwikkeling. Speltherapie kan dan helpen om problemen te verwerken en meer evenwicht te vinden.

 

Signalen van kinderen kunnen via de leerkracht of via de ouders leiden tot het besluit om speltherapie in te zetten. Wanneer er zorgen zijn over de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind, kunt u die zorgen bespreken met de leerkracht of de intern begeleider. Het besluit over het inzetten van speltherapie wordt door het begeleidingsteam genomen, in overleg met de speltherapeut. De behandeling wordt meestal volledig vergoed door de zorgverzekeraar.