kinderen
ouders
speciaal basisonderwijsvisieonze identiteitons onderwijsde toelatingmeer weten?schoolgids
SBO de Horizon
Monumentstraat 55
8102 AK Raalte
telefoon: 0572-351772
e-mail:horizon@mijnplein.nl

Directeur: Henk Schopman
Adjunct Directeur: Ilse Kalter

beschrijving
Speciaal Basisonderwijs

De Horizon is een school voor speciaal basisonderwijs (SBO). Een school dus voor kinderen die op een meer gespecialiseerde manier onderwijs moeten krijgen dan op een gewone basisschool mogelijk is. Kinderen komen op onze school omdat ze andere onderwijs- en ondersteuningsbehoeften hebben.
Het leerstofaanbod is op onze school grotendeels hetzelfde als op een gewone basisschool. Maar de werkwijze is anders. Op de meeste basisscholen hoort de leerstof bij een leerjaar: zit een kind in groep 4 dan krijgt het de lesstof van groep 4 aangeboden. Bij ons op school zorgen we dat lesstof bij het niveau van de leerling past. Ieder kind kan zich op zijn eigen manier en in zijn in eigen tempo ontwikkelen. Kleine groepen maken het mogelijk om veel aandacht aan ieder kind te geven.

In ons onderwijs gaan wij ervan uit dat de drie belangrijkste behoeften van kinderen zijn:
• competentie (ik kan het)
• autonomie (ik kan het zelf)
• relatie (samen met anderen kunnen spelen, leren en opgroeien)

Het allerbelangrijkste is dat de leerlingen de kans krijgen hun talenten te ontwikkelen.
De Horizon, school voor speciaal basisonderwijs in Raalte Overijssel Henk Schopman